Datasikkerhed og behandling af personoplysninger

Din personlige integritet og Tapwells behandling af dine personoplysninger er vigtig for os. Den 25. maj 2018 trådte GDPR (General Data Protection Regulation) i kraft i Sverige og resten af EU/EØS. For at du skal føle dig tryg ved, hvordan Tapwell behandler dine oplysninger, vil vi fortælle dig, hvad der gælder, og hvordan vi håndterer dine personoplysninger.

 

Hvem er dataansvarlig?

Tapwell AB, ("vi", "os") er dataansvarlig for de personoplysninger, som vi behandler om dig, og er ansvarlig for dine personoplysninger i overensstemmelse med gældende lovgivning. 

Tapwell Aktiebolag
Renstiernas gata 31
116 31
Stockholm, Sverige

Organisationsnummer: 556578-4807
Autoriseret repræsentant: Anders Gustafsson
Momsregistreringsnummer: SE556578480701

 

Hvilke personoplysninger gemmer Tapwell AB og hvorfor?

 

I forbindelse med din kontakt med Tapwell AB indsamler og behandler vi oplysninger, som afgives til os. Nogle af disse oplysninger kan indeholde personoplysninger og anvendes til nedenstående formål.

 

Ved salg og levering

 

Tapwell AB registrerer en kontaktperson på sine firmakunders kundekort. Vi gemmer så kontaktpersonens navn, telefonnummer og e-mailadresse. Disse oplysninger er nødvendige for, at vi kan opfylde vores forpligtelser over for dig som kunde ved fx bestilling af produkter, reklamation eller andre servicesager. 

 

Ved bestilling fra virksomhedskunde med direkte levering til privatperson gemmer Tapwell AB navn, leveringsadresse og telefonnummer for at kunne levere bestillingen. Telefonnummer og e-mailadresse anvendes kun til advisering.

 

Visse former for salg til privatpersoner sker hos Tapwell, fx ved personalekøb hos Tapwells virksomhedskunder. Tapwell gemmer så navn, adresse og eventuel privat e-mailadresse og telefonnummer for at kunne levere bestillingen. E-mailadresse og telefon anvendes kun til fakturering, ordrebekræftelse og advisering.

 

Ved afhentning af varer fra vores lager beder Tapwell om legitimation og gemmer personnummeret på ordren i vores forretningssystem. Dette har vist sig nødvendigt for sikkert at kunne udføre service med afhentning fra lageret og for at kunne bekræfte den rigtige identitet. Personnummeret anvendes kun til at identificere den enkelte på den pågældende ordre og slettes, når dette formål er ophørt.

 

Ved kontakt med os

 

Når du kontakter os via fx telefon og e-mail, gemmer vi de kontaktoplysninger, du angiver, så vi kan besvare din forespørgsel og kontakte dig.

 

Hvis du søger ansættelse hos Tapwell, vil vi behandle de oplysninger, du angiver, og som er relevante i forhold til rekruttering. Hvis det drejer sig om en aktuel rekrutteringsproces, gemmer vi dine personoplysninger, mens den aktuelle rekrutteringsproces er i gang. Hvis vi vil gemme dine personoplysninger til fremtidige rekrutteringsbehov, vil vi spørge dig, om du giver dit samtykke til dette. Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke, og Tapwell vil da ikke længere opbevare dine personoplysninger til rekrutteringsformål.

 

Hvis du er vores leverandør eller samarbejdspartner

 

Hvis du er en af vores leverandører eller samarbejdspartnere, behandler vi de nødvendige personoplysninger om de kontaktpersoner, vi skal bruge for at administrere aftalen.

 

Ved besøg på vores website

 

På vores website anvender vi såkaldte cookies. Du kan læse mere om dette under vores cookiepolitik.

 

Hvor gemmer vi disse oplysninger?

De oplysninger, som vi indsamler fra vores kunder, lagres inden for det europæiske økonomiske samarbejdsområde (EØS).

 

Hvem deler vi dine oplysninger med?

For at administrere vores virksomhed kan vi være nødt til at dele dine oplysninger med selskaber inden for Tapwell-koncernen. For at kunne opfylde vores forpligtelser over for dig kan vi også være nødt til at dele oplysninger med vores samarbejdspartnere, når det er nødvendigt. Vi kan også dele oplysninger med myndighederne, når det kræves i henhold til gældende lovgivning. Tapwell AB anvender ikke dine oplysninger til markedsføringsformål og sælger ikke personoplysninger til tredjeparter. Hvis du ønsker flere oplysninger om, hvem der har adgang til dine oplysninger, kan du kontakte erik@tapwell.se

 

Hvor længe gemmer vi dine personoplysninger?

 

Tapwell gemmer aldrig personoplysninger længere, end det er nødvendigt i forhold til formålet med opbevaringen. Når formålet er ophørt, vil personoplysningerne blive slettet på en sikker måde. I visse tilfælde er vi forpligtet til at gemme personoplysninger på grund af gældende lovgivning. Navn, ordre og faktureringshistorik gemmes  i 7 år, så Tapwell kan opfylde sine juridiske forpligtelser i henhold til bogføringsloven.

 

Dine rettigheder

 

Ret til at tilbagekalde samtykke:
I de tilfælde, hvor behandlingen er baseret på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at tilbagekalde dette ved at kontakte os.

 

Ret til adgang og dataportabilitet:  


Du har ret til at anmode om information om de personoplysninger, som Tapwell AB har om dig, og hvordan de anvendes, samt at få en kopi af alle personoplysninger, som vi har om dig. Under visse forudsætninger har du også ret til at få dem overført til en anden part (dataportabilitet).

 

Ret til berigtigelse, begrænsning af behandling samt ret til at gøre indsigelse:

  
Hvis dine oplysninger er forkerte, har du ret til at anmode om berigtigelse af disse samt til at supplere ufuldstændige personoplysninger. Du har også ret til under visse forudsætninger at anmode om begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger samt til enhver tid at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger.

Ret til sletning:


Under visse forudsætninger har du ret til at anmode om, at dine personoplysninger slettes. Vi kan dog ikke slette personoplysninger, som vi har brug for i nedenstående situationer.
*du har en igangværende sag
*du har ubetalt gæld til Tapwell
*oplysninger, vi har brug for til regnskabsmæssige formål

 

Sådan udøver du dine rettigheder:


Hvis du ønsker at gøre nogen af ovenstående rettigheder gældende eller stille andre spørgsmål, kan du kontakte os via e-mail på erik@tapwell.se. Vi besvarer normalt din forespørgsel inden for en måned. Ved en anmodning er vi forpligtet til at kontrollere din identitet, og vi kan derfor anmode om yderligere identifikationsoplysninger, inden vi kan behandle din anmodning.

 

Ret til at klage til en tilsynsmyndighed:
Hvis du mener, at Tapwell AB behandler dine personoplysninger på en forkert måde, kan du naturligvis altid kontakte os på info@tapwell.se. Du har også ret til at indgive en klage til Datatilsynet, dt@datatilsynet.dk

 

Ændring af vores politik:

I forhold til ændringer i lovgivning eller ny praksis forbeholder vi os ret til at foretage ændringer i denne politik. Nye versioner vil blive offentliggjort på denne side.