PRODUKTOPLYSNINGER

Tapwell har ret til at ændre priser, øge omkostninger og ændre produktoplysninger uden varsel. Produktbilleder og andre oplysninger afspejler så vidt muligt det faktiske produkt. Vi tager dog forbehold for eventuelle fejl, der måtte forekomme på siden, og vi kan ikke garantere, at alle billeder afspejler produktets faktiske udseende i alle detaljer. Billederne bør kun betragtes som vejledende. Billedkvaliteten kan også variere afhængigt af farveindstillingerne på din computer, tablet eller telefon.

 

FORCE MAJEURE

 

Tapwell påtager sig ikke erstatningsansvar eller andre forpligtelser som følge af omstændigheder, der ligger uden for Tapwells kontrol. Sådanne omstændigheder omfatter statslig intervention, ny/ændret lovgivning, krig, brande, oversvømmelser, afbrydelser i arbejdet, forbud, restriktioner, sabotage, dårlige transport- og vejrforhold, udebleven levering fra leverandører, eller at Tapwell eller dennes samarbejdspartnere har været udsat for kriminel virksomhed.

 

BRUGERGENERERET INDHOLD

 

Vores hjemmeside kan omfatte brugergenereret indhold fra f.eks. sociale medier. Tapwell gør ikke krav på ejerskab af sådant indhold (billeder, fotos og videoer m.m.) og påtager sig intet juridisk ansvar for dette. Hvis du har mistanke om krænkelse af ophavsretten eller andre rettigheder, eller hvis du af andre årsager skulle føle dig krænket af indhold, der er offentliggjort på hjemmesiden, bedes du kontakte vores kundeservice.

 

GÆLDENDE LOVGIVNING OG JURISDIKTION

 

Svensk lovgivning gælder for disse vilkår og din brug af denne hjemmeside. I det omfang loven tillader det, har de svenske domstole eksklusiv jurisdiktion, såfremt der opstår en tvist angående disse vilkår eller din brug af hjemmesiden, undtagen hvis Tapwell selv vælger at føre en sag mod en bruger i dennes hjemland.

 

OPSIGELSE

 

Tapwell forbeholder sig retten til at afslutte din brug af hjemmesiden efter eget skøn. Hvis Tapwell f.eks. har mistanke om, at du har overtrådt disse generelle vilkår. En sådan opsigelse kan ske uden forudgående varsel.

 

Teksten er opdateret 04.11.2016.