Tapwell

Tapwell er en nordisk virksomhed, som sælger køkken- og badeværelsesarmaturer. Vores virksomhed er grundlagt med en mission om at glæde en ny generation af forbrugere, som kræver eksklusivt design og kvalitet til en god pris. Vores produkter fremstilles i Italien hos innovative leverandører, som er verdensførende inden for teknik, design og materialer. Alle vores blandingsbatterier er fremstillet af messing af høj kvalitet og er derfor 100 % genanvendelige. Gennemtænkt design og kvalitet har skabt et produktsortiment med lang levetid.

 

Råvarer og ressourcer

At anvende gode råvarer og økonomisere og administrere ressourcer er en vigtig del af vores virksomhedskultur. Vi tager ansvar for vores materialers livscyklus og anvender 4 ms-godkendt messing i alle vores blandingsbatterier. Når produktets levetid som blandingsbatteri er opbrugt, kan det nedbrydes til messing og genanvendes til nye produkter. Denne filosofi gennemsyrer hele vores fremstillingsproces helt ned til papkasserne af genbrugsmaterialer, som vi pakker vores produkter i. Vi stræber efter, at vores produkter primært består af genanvendt materiale, og at vores emballage skal være plastfri inden 2023.

 

Miljø

En vigtig del af vores valg af leverandører har været beliggenheden i Europa. 100 % af vores produktion foregår i Italien, så det er nemt for os at lede hele fremstillingsprocessen. Vi ved, at de følger EU-direktiverne, og beliggenheden gør, at der ikke er tale om unødigt lange transportafstande. Kompakte kasser betyder, at vi kan pakke effektivt, hvilket muliggør færre transporter. Desuden har vi omlagt store dele af vores transporter til godstog, hvilket giver en klar klimagevinst. Vi arbejder løbende på at anvende nye innovative og klimasmarte metoder til fremstillingen af vores produkter.

 

Rene materialer

Vores produkter monteres i hjem og miljøer, hvor børn og voksne tilbringer store dele af deres liv. Derfor er det en selvfølge, at vores produkter er fri for skadelige stoffer, som kan påvirke menneskers sundhed. Vi anvender pålidelige leverandører og har årlige produktionskontroller af alle vores produkter på vores fabrikker, ligesom vi overholder den nationale lovgivning.

 

Socialt ansvar

Det er vigtigt for os, at alle mennesker, der er med til at fremstille vores produkter, gør det under gode arbejdsforhold. Både i vores egen virksomhed og hos vores samarbejdspartnere. Vi har et tæt samarbejde med vores leverandører i Italien og stiller krav til, at deres medarbejdere har gode arbejdsforhold. Vores filosofi er, at psykisk og fysisk trivsel blandt vores medarbejdere er en forudsætning for at lykkes med sit arbejde og danne et stærkt og motiveret team. Vi stræber efter en inspirerende og positiv arbejdsplads, hvor medarbejderne føler sig værdsatte og udfordrede, og hvor de gennem tæt samarbejde mellem forskellige kompetencer kan vokse og udvikle sig med virksomheden.

 

Godt design til god pris

Vi ønsker at opfylde menneskers behov i dag, uden at gå på kompromis med fremtidige generationers behov. Veldesignede produkter er en vigtig del af at lette og forbedre menneskers hverdag, og derfor tilbyder vi en eksklusiv brugeroplevelse til en bredere målgruppe. Gennemtænkt, stilrent og tidløst design sikrer, at vores produkter får en lang levetid. Takket være god produktkvalitet og reservedele af tilsvarende kvalitet har produkterne en længere levetid, og dermed bruges der færre af jordens ressourcer til at producere nye produkter.

 

Stockholm den 17.06.2019

 

Etiske og moralske principper for Tapwell og dets datterselskaber.

 

Indledning

 

Hvad er etik? Og hvad er moral?

 

I daglig tale flyder begreberne sammen. Moral er i bred forstand betegnelsen for forestillinger om, hvilke handlinger og værdier, der er rigtige og forkerte, mens etik står for refleksion over menneskets værdier og handlinger. Etik er med andre ord bevidstgjort moral. Man kan sige, at alle har en moral, men at etik er noget, som mennesker og organisationer udvikler.

 

Mennesker, der er stolte af deres organisation, og hvad den udretter, er mere tilbøjelige til at bevare en god moral. Individer skal respekteres, alle skal behandles ens, vi skal behandle hinanden godt og vi har pligt til ikke at skade hinanden. Disse etiske principper er generelle og kan danne udgangspunkt for videre drøftelser.

 

Det tager tid at opbygge tillid, og det er resultatet af medarbejdernes hårde arbejde og engagement. Men tillid kan ødelægges på et øjeblik. Følgende kontrolspørgsmål kan være en støtte ved moralske problemstillinger:

  • Er det korrekt?
  • Vil min handling overtræde virksomhedens regler, god forretningsskik, virksomhedens politik eller lignende?
  • Er det rimeligt?
  • Er der balance og retfærdighed mellem de involverede parter?
  • Tåler det offentliggørelse?
  • Kræver det en nærmere undersøgelse?
  • Hvordan vil det påvirke mig?
  • Kan jeg stå inde for det i morgen og fremover?

 

 

At respektere virksomhedens etik er alles ansvar, uanset stilling.

 

Vores etik kan tydeligst sammenfattes med begreberne:

 

Ærlighed

Det indebærer, at vi har klare regler og vilkår. Og det gælder i alle vores afdelinger og ved enhver form for kontakt, både internt og eksternt.

 

Respekt

Alle medarbejdere i virksomheden behandles retfærdigt og med respekt, uanset køn, alder, etnisk oprindelse, seksuel orientering, handicap, politisk anskuelse eller stilling. Alle er lige meget værd. Alles synspunkter og meninger respekteres. Vi arbejder for alles indflydelse og delagtighed. Vi arbejder for ligestilling og en bred aldersstruktur.

 

Professionalisme

Vi går ud fra, at alle i virksomhederne er gode til det, de gør. Med det udgangspunkt bliver det naturligt at vise samme respekt og behandle andre, som man selv ønsker at blive behandlet. Vi arbejder i god demokratisk ånd og arbejder for at gennemføre beslutninger, også selvom man personligt argumenterer for noget andet. Det bedste bidrag, vi kan give virksomheden og alle medarbejdere, er en positiv udvikling, og at vi driver vores virksomhed professionelt og åbent.

 

Integritet

Vi er en demokratisk organisation med en tydelig beslutningsstruktur, hvor der er rig mulighed for indflydelse. Når en beslutning er truffet forsøger vi så effektivt som muligt at realisere beslutningen, også selvom det ikke er det, vi/jeg argumenterede for. Vi lader ikke vores handlinger blive påvirket for at opnå egne fordele eller undgå problemer. Integritet er også at kunne modstå påvirkninger, uanset hvor de kommer fra.

 

Loyalitet

Vi, der arbejder i virksomheden, respekterer det demokratiske system. Udadtil er vi loyale over for samtlige medarbejdere og afdelinger. Vi taler ikke dårligt om hinanden og vores virksomhed, hverken internt eller eksternt. Vi placerer ikke skyld på enkelte medarbejdere foran udenforstående. Vi fører en åben og ærlig dialog i virksomheden og handler oprigtigt. Jeg respekterer mine kolleger, min virksomhed og øvrige virksomheder i koncernen, og jeg udtrykker mine meninger på en sådan måde, at det ikke skader tilliden til os, hverken eksternt eller internt.

 

Venlighed

Vi forsøger at møde alle medarbejdere, kunder, leverandører, samarbejdspartnere osv., som vi selv ønsker at blive mødt i alle situationer i både medgang og modgang. Vi respekterer altid hinanden og vores kolleger ved at handle korrekt og professionelt. Vi afholder os fra enhver form for krænkende tale og handlinger.

 

Relationer

Vi sørger alle for at forebygge og forhindre, at nogen udsættes for sexchikane, diskrimination eller anden upassende adfærd. Chikane er kendetegnet ved en enhver form for uønskede og krænkende handlinger.

 

Civilcourage

Etik er et individuelt ansvar for det fælles bedste. Hvis du vurderer, at nogen i virksomheden handler uetisk, er det vigtigt, at du påpeger det. Det kræver mod og integritet at sige fra. Hvis du ikke siger fra, bærer du en del af skylden. Vi begår alle fejl, men forskellen er, om vi gør det for at gavne os selv og bringe en anden i miskredit, eller om der blot er tale om en fejl.

 

Sammen

Vores udgangspunkt er, at vi gør ting sammen, hvilket skaber en stærk fællesskabsfølelse. Men også en stærk følelse af, at vi bakker hinanden op ud fra denne politik og med ovenstående udgangspunkter.